Anđeoski tarot

Anđeoski tarot

Anđeoski tarot interpetira poruke anđela u različitim područjima čovjekova života. Da bi se postiglo uspješno savjetovanje i karte dale jasne odgovore, potrebno je biti fokusiran i koncentriran na pitanje koje želimo postaviti. Anđeoski tarot se može tumačiti za konkretnu situaciju, prošlost, sadašnjost i budućnost. Ono što čini drugačijim i specifičnim anđeoski tarot su jedinstvene poruke koje nam šalju anđeli.

Za anđeoski tarot se može reći da nam daje potrebnu pomoć na životnom putu i podršku kroz sve aspekte života. Anđeoski tarot nas dovodi u kontakt sa svim anđelima kroz dobivanje vrlo praktičnih odgovora i duhovnih smjernica u sadašnjosti. Sa jasnim porukama koje pruža, anđeoski tarot u svakom savjetovanju je način da spoznamo ono što ne razumijemo i bolje postupimo u određenim trenucima. Anđeoski tarot se može koristiti za dobivanje konkretnih odgovora, iscjeljenje, meditaciju i jedinstvene smjernice. Kod postavljenog pitanja anđeoski tarot ukazaće na sve prednosti i nedostatke.

Svaki anđeo prikazan u ovom špilu ima svoju jedinstvenost, a intuicija tumača je od velikog značaja u interpretaciji poruka. Kada želimo se obratiti anđelima za odgovore kroz anđeoski tarot, to možemo učiniti na sljedeći način: “Najdivnija bića svjetlosti, pomozite mi da dođem do odgovora. Okružite me svojom svjetlošću i pokažite mi put kojim ići kako bi svrha mog života bila ispunjena. Zahvaljujem vam se na svim blagoslovima do sada “. Anđeli imaju posebnu važnost na duhovnom putu buđenja i uz anđeoski tarot dobivamo priliku da im se obratimo za pomoć i savjet.

Anđeoski tarot zahtjeva veliku pažnju i koncentraciju

Različite tehnike u otvaranju karti donose poruke, smjernice i otvaraju put ka odgovoru na problem koji želimo riješiti. Kada konzultiramo anđeoski tarot najbolje je postaviti jasna pitanja o aktualnoj situaciji ili zatražiti smjernice za dalje. Ilustriran na simboličan način, anđeoski tarot obasjat će nas s porukama u kojima dominira sklad, ljubav i ispunjenost mirom. Dobiti najbolje tumačenje uz anđeoski tarot zahtjeva veliku pažnju i koncentraciju tumača koji će detaljno istražiti fokus svega što se želi istražiti.

Mnogo puta odgovori dobiveni kroz anđeoski tarot donose nadahnuće, onda kad su prisutna razočarenja, sentimentalna bol i tuga. Svaka karta ima svoje specifično značenje, povezuje spone između prošlosti i sadašnjosti. Ovisno o značenja i položaja karti, kroz anđeoski tarot dobiva se detaljan odgovor. Ukoliko su karte pokazane naopako, to označava otežanja, blokade i prisutnost prepreka. Tada treba upitati anđele za pomoć u daljnjem smjeru i njihovom rješavanju. Anđeoski tarot kroz nove poruke donosi veću jasnoću u našem životu.

Anđeoski tarot daje jasne smjernice

Danas postoje beskrajne mogućnosti i brojni načini u tumačenja karti, ali uz anđeoski tarot dobivamo priliku da spoznamo nevjerojatne anđeoske poruke i odgovore na sve što nas opterećuje i stvara patnju. Anđeoski tarot daje jasne smjernice svakome tko želi saznati pravi način kako postupiti u određenim situacijama.

Najnovije

Vidovnjaci
Zaljubljenost ili urok?
Zaljubljenost ili urok?

Zaljubljenost ili urok?

Ljubav kao jedan od najuzvišenijih osjećaja koji dolazi iz dubine našeg bića može promijeniti čitav naš život. Budući da je ovo najvažnija spona koja promiče i svaki drugi aspekt života, veoma je važno prepoznati međusobnu kompatibilnost i izazove koji nekada mogu zamagliti ispravno prosuđivanje.
Prošitaj više
Vidovnjaci
Vidovnjački tarot
Vidovnjački tarot

Vidovnjački tarot

O sudbini se uglavnom općenito govori. Da li se sudbina može promijeniti? U vremenima kada se susrećemo s izazovima koji nadmašuju našu unutarnju snagu, jedan od najmoćnijih prediktivnih alata koji nam može pomoći je vidovnjački tarot.
Prošitaj više
Kliknite ovdje za razgovor uživo