Što je gatanje, a što vidovitost?

Što je gatanje, a što vidovitost?

Postoji mnogo pogrešnih uvjerenja da su vidovitost i gatanje isto. Da bi razumjeli što je gatanje, a što vidovitost, potrebno je sagledati sve razlike između ova dva termina. Gatanje se odnosi na primjenu različitih tehnika kroz koje dobivamo sve odgovore o onome što želimo saznati. Kako razlikovati što je gatanje, a što vidovitost?

Odgovori na pitanja u gatanju nisu “izravno” prenijeta nama, već ih dobivamo kroz poruke simbola, na primjer, korištenje graha. Svaki simbol se interpretira sukladno kombinacijama i značenjem. Rješenja na aktualne dileme i poteškoće prikazani su su kroz mudre smjernice i savjete. Da bi dobili odgovor što je gatanje, a što vidovitost, potrebno je sagledati sve suptilne nijasne koje razlikuju ova dva potpuno drugačija sustava proricanja. Vidovitost koja označava sposobnost jasnog viđenja odnosi se na percepciju vidovnjaka, intuiciju i vizije.

Vidovitost kao disiciplina u kojoj se prepoznaju mnoge informacije vezane za prošlost, sadašnjost i budućnost osobe, izravno se prenose, bez korištenja divinacijskih alata. Iako se u uspoređivanju, što je gatanje, a što vidovitost, nalazi mnogo toga u smislu indentičnog (otkrivanje svih važnih područja čovjekovog života i davanje odgovora) u suštini, načini za njihovo analiziranje su potpuno drugačiji. Što je gatanje, a što vidovitost, smatra se sjajnom parabolom u kome je cilj predočiti na odgovore i istinu.

Naime, vidovnjaci kroz suptilnu percepciju i vizije većinom odgovore u koji su pouzdani i koji omogućuju da se dobiju mnogi korisni odgovori i savjeti. Na pitanje što je gatanje, a što vidovitost, možemo jasno vidjeti različitost ove dvije discipline kroz primjere različitih tehnika u praksi. Budući da postoje poznate metode proricanja i gatanja koje daju odgovore na postavljena pitanja, onda se jasno može razdvojiti što je gatanje, a što vidovitost u općem smislu. Da bi razumjeli razlike što je gatanje, a što vidovitost, kao primjer možemo uzeti neke opće poznate metode proricanja i gatanja.

Najpoznatiji primjeri gatanja od davnina su bili oneiromancija (tumačenje snova), gledanje u dlan, gatanje s listićima čaja, bacanje kockica, geomancija, itd. Od mnogih starih načina gatanja, samo su neka ostala u upotrebi. Kad je riječ o proricanju i predviđanju, najvažnije metode su tarot, astrologija, Kabala, I-Ching, numerologija, kao i mnoge druge metode. Na temelju ove podjele može se vidjeti što je gatanje, a što vidovitost. Astrologija i tarot su nepogrešive tehnike, koje kada su kombinirane zajedno nude izuzetne detalje na temelju kojih dobivamo odgovore na pitanja. No, kako su ovo već vrlo popularne metode koje su svima poznate, na temelju njih može se vidjeti umjetnost divinacije, ali i odgovora što je gatanje, a što vidovitost?

Nije suvišeno spomenuti da je svaki vid divinacije u izvjesnoj mjeri i vrsta umjetnosti koja vodi do odgovora interpretiranjem i objašnjenjem različitim simbola. Iako je vidovitost i više nego tražena od bilo koje druge divinacije, ona je mnogo puta spomenuta kao istovjetna s ostalim divinacijskim thnikama.Budući da na ovaj način dobivamo direktan odgovor na razlike što je gatanje, a što vidovitost, dolazimo do pravog razumijevanja jasnog viđenja ili vidovitosti.

Najnovije

Vidovnjaci
Zaljubljenost ili urok?
Zaljubljenost ili urok?

Zaljubljenost ili urok?

Ljubav kao jedan od najuzvišenijih osjećaja koji dolazi iz dubine našeg bića može promijeniti čitav naš život. Budući da je ovo najvažnija spona koja promiče i svaki drugi aspekt života, veoma je važno prepoznati međusobnu kompatibilnost i izazove koji nekada mogu zamagliti ispravno prosuđivanje.
Prošitaj više
Vidovnjaci
Vidovnjački tarot
Vidovnjački tarot

Vidovnjački tarot

O sudbini se uglavnom općenito govori. Da li se sudbina može promijeniti? U vremenima kada se susrećemo s izazovima koji nadmašuju našu unutarnju snagu, jedan od najmoćnijih prediktivnih alata koji nam može pomoći je vidovnjački tarot.
Prošitaj više
Kliknite ovdje za razgovor uživo