Tarot keltski križ

Tarot keltski križ

Mnogi ljudi su upoznati s mističnom mudrošću tarota koji pomaže u donošenju odluka i dubljoj spoznaji različitih životnih situacija. Od davnih vremena postojale su mnoge metode i forme otvaranja karata koje su primjenjivali tarot tumači. Pored različitih i veoma zanimljivih otvaranja, tarot keltski križ do današnjih dana jedan je od najpopularnijih, jer nas svaka karta upoznaje i vodi ka odgovorima.

Tarot keltski križ označava izuzetno suptilan vid čitanja

Tarot keltski križ možemo odabrati onda kada želimo istražiti različite teme iz života, specifične situacije u području ljubavi, emocija, poslovanja, zdravlja, duhovnosti ili utjecaja na sudbinski put. Uz tarot keltski križ prepoznaju se prepreke i izazovi s kojima ćemo se susresti. Kao jedna od nevjerojatno moćnih metoda otvaranja karata, tarot keltski križ označava izuzetno suptilan vid čitanja, jer se kroz svaku kombinaciju mogu sagledati potencijali i prednosti koje treba iskoristiti. Ujedno, tarot keltski križ upozorit na probleme s kojima se možemo susresti na putu do ostvarenja cilja. Odgovori koje nam može pružiti tarot keltski križ odnose se na: sadašnjost, ciljevi koje želimo ostvariti, prepreke na romantičnom planu, razlozi aktualnih problema, što će se dešavati nakon ovog perioda, prošlost, koje su nade i trenutno prisutni, zdravlje i potencijalni problemi , predviđanje o budućnosti.

Tarot keltski križ jedna je od najstarijih metoda otvaranja

S obzirom da je tarot keltski križ jedna od najstarijih metoda otvaranja karata, to nam omogućava da vidimo daljnji smjer i mnoge pojedinosti koje su zanemarene u sadašnjosti. Svaki odgovor uz tarot keltski križ biće u kontekstu područja interesa i svih briga koje onemogućavaju dosezanje željenih ciljeva. Upotrijebiti vrijedne smjernice i odgovore koji se dobiju uz ovu neprocjenjivu metodu otvaranja, pridonijet cjelovitije sagledavanju svih aspekata života i donošenju ispravnih odluka za dalje. Dakle da bi tarot majstor otvorio tarot keltski križ potrebno je postaviti pitanje, nakon čega se izvlači deset karata, gdje svaka ima svoje značenje.

Za tarot keltski križ koriste se karte velike Arkane, čije značenje u otvaranju je sljedeće: Prva karta u otvaranju tarot keltski križ odnosi se na sadašnjost i trenutnu situaciju osobe. Druga karta se odnosi na ometanja i prepreke u postizanju cilja. Treća karta za tarot keltski križ predočava na korijen aktualnih problema u stvarnosti. Četvrta karta su utjecaji prošlosti, koji su i dalje “usidreni” u sadašnjosti iu velikoj mjeri utječu na tijek događaja. Peta karta kroz tarot keltski križ otkriva kakvu strategiju treba primijeniti kako bi došlo do pomaka i razvoja situacije na bolje. Šesta karta odnosi se na budućnost i put razvoja. Sedma karta kroz tarot keltski križ su razmišljanja osobe i duhovna pomoć. Osma karta odnosi se na komunikaciju s drugima. Deveta karta kroz tarot keltski križ predstavlja patnju, strahove i nade. Nekada upućuje na misli pitača o vremenu ili faze sklada i sreće. Deseta karta je rezultat i konačni ishod situacije.

Najnovije

Vidovnjaci
Zaljubljenost ili urok?
Zaljubljenost ili urok?

Zaljubljenost ili urok?

Ljubav kao jedan od najuzvišenijih osjećaja koji dolazi iz dubine našeg bića može promijeniti čitav naš život. Budući da je ovo najvažnija spona koja promiče i svaki drugi aspekt života, veoma je važno prepoznati međusobnu kompatibilnost i izazove koji nekada mogu zamagliti ispravno prosuđivanje.
Prošitaj više
Vidovnjaci
Vidovnjački tarot
Vidovnjački tarot

Vidovnjački tarot

O sudbini se uglavnom općenito govori. Da li se sudbina može promijeniti? U vremenima kada se susrećemo s izazovima koji nadmašuju našu unutarnju snagu, jedan od najmoćnijih prediktivnih alata koji nam može pomoći je vidovnjački tarot.
Prošitaj više
Kliknite ovdje za razgovor uživo