Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta Luda

Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta Luda

Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta Luda označava hrabru osobu koja kroz život bira one puteve koji su samo po vlastitoj volji. Oslikana figura Lude u tarotu predočava na mnoge pojedinosti i detalje. Torba koju Luda ima na leđima je simbol vlastitih greški s kojima se ne želi suočiti.

Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta

Luda je sinonim za rizik, smjelost, neodgovornost i previše samopouzdanja u poduzetim akcijama. Ali da li se Luda više prihvaća kao sinonim ludosti ili slobode? Možda se odgovor na ovo pitanje nalazi upravo u numeričkoj oznaci 0 što je ujedno prilagođeno ovoj karti tarota. Put od rizika, bez mudrosti, s mnogo ludosti može u osnovi načela opisati utjecaje Lude.

Iako svakome kroz život treba hrabrosti, tu se uvijek prožima i neizbježan aspekt slobode i malo ludosti kako bi se započeo jedan novi životni put.

Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta

Luda u otvaranju ukazuje na određene težnje osobe promijeniti svoj život, otkrije najbolje obrasce za uspjeh i novu suštinu kreativnosti. Bez obzira da li ćemo ovu tarot kartu sagledati kao pozitivnu ili negativnu, bez Lude nije moguće pokrenuti nikakav proces.

Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta

Luda na vrlo slikovit način opisuje u kom segmentu života želimo da se promijenimo, možda onda kad nismo zadovoljni svojom stvarnošću, ili onda kad postoji težnja za avanturističkim stilom života. Karta Luda se može tumačiti na više načina, ali njena suština uvijek ostaje ista – započeti nešto novo bez mnogo razmišljanja. Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta Luda je sinonim jednog novog razdoblja u našem životu. Svaki čovjek kao individua u socijalnoj sponi sa drugima nekada želi izaći iz okvira poznatog i postaviti neku novu formu života, ne mareći pritom previše kuda sve to vodi ili da li iz toga može nastati neka šteta.

Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta

Luda nema ograničenja i kao takva sklona je nekada koliko racionalnim, isto tako i neracionalnim potezima. Kroz simboliku ona prikazuje težnju čovjeka da napravi promjenu u svom životu, da ono staro i otežavajuće bude zamijenjeno nečim novim i kreative i tada je karta Luda najbolji suputnik.

Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta

Luda najsličnija je energiji Neptuna, jer njegova simbolika predočava na procese transformacije u nama samima.

Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta

Luda tradicionalno simbolizira akciju, ali i novo poznanstvo s kojim treba biti krajnje oprezan. U prošlosti se vjerovalo da tarot karta Luda simbolizira putovanje na kome osobi predstoji jako puno promjena, ali koje sa sobom donosi i opasnost od trovanja. Tarot karta Luda može biti postavljena u uspravnom i obrnutom položaju. Kroz tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta Luda možemo vidjeti da u današnje vrijeme ona predstavlja mnogo više od putovanja, jer na određen način simbolizira i putovanje duše kroz proces reinkarnacije. Da li je Karma ovda važna sinteza, da li karta Luda možda objašnjava našu povezanost s nepoznatim?

Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta

Luda neprikosnoveno je uvijek dio naših života u svim onim iznenadnim procesima u kojima ne razmišljamo o posljedicama, kao dijelu svakodnevnice. Da li kartu Luda treba sagledati kao potencijal vlastitih mogućnosti ili jednostavno da razmislimo da li smo dovoljno mudri, ta odluka je jednostavno na nama. Tumačenje tarot karata: uspravno postavljena tarot karta Luda će nam dati odgovor gdje su naše težnje i sve ono što je skriveno negdje duboko u nama.

Najnovije

Vidovnjaci
Zaljubljenost ili urok?
Zaljubljenost ili urok?

Zaljubljenost ili urok?

Ljubav kao jedan od najuzvišenijih osjećaja koji dolazi iz dubine našeg bića može promijeniti čitav naš život. Budući da je ovo najvažnija spona koja promiče i svaki drugi aspekt života, veoma je važno prepoznati međusobnu kompatibilnost i izazove koji nekada mogu zamagliti ispravno prosuđivanje.
Prošitaj više
Vidovnjaci
Vidovnjački tarot
Vidovnjački tarot

Vidovnjački tarot

O sudbini se uglavnom općenito govori. Da li se sudbina može promijeniti? U vremenima kada se susrećemo s izazovima koji nadmašuju našu unutarnju snagu, jedan od najmoćnijih prediktivnih alata koji nam može pomoći je vidovnjački tarot.
Prošitaj više
Kliknite ovdje za razgovor uživo