Unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka

Unutarnje treće oko

Unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka odnose se na razvijenost suptilne percepcije i duhovnosti. Treće oko se zove Ajna čakra i nalazi se u predjelu središta čela. U hinduističkoj tradiciji povezuje se s intuitivnom percepcijom, dok u Kabali označava mudrost. Kada je kod osobe aktivno unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka u sponi su sa jakom osjetljivošću u svijetu duhovnog i intuitivnog.

Budući da je treće oko u sprezi s područjem perceptivnih osjećaja i mudrosti, kod ljudi se to najčešće manifestira s dosta jakom intuicijom i spoznajom. Kod vidovnjaka treće oko je u izravnoj sponi sa vidovitošću i vizijama, kao najsuptilnijim oblikom percepcije. Za unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka nadovezuju se za moć znanja, kao i mnoge “oblike” unutarnje percepcije. Buđenje trećeg oka, može se definirati kroz povezanost osobe s različitim vibracijama koje se odnose na stanje više duhovne svijesti. Naime, unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka odnose se na sposobnost “prepoznavanja” ili “predosjećaja” situacija i događaja koji se još nisu dogodili.

Podignuto stanje svijesti ili ono što je skriveno negdje u dubini, ukazuje da je aktivno unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka. Ujedno ta vještina ili sposobnost vodi ka tendenciji sa će se nešto tek dogoditi. U kontekstu svega što se odnosi na unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka, uočava se veća kreativnost, pojačana duhovna svijest i spoznaja. Iako je ovo u sprezi sa stanjem “niže” percepcije, u suštini ove sposobnosti su samo znak da je treće oko aktivno. Za veći razvoj perceptivnih sposobnosti koje se odnose na unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka, potreban je postupan rad i veliko strpljenje. Jer poznato je da treće oko u suštini “vodi” ka unutarnjim svjetovima ukoliko se perceptivne vještine razviju dovoljno jasno.

Kako prepoznati da je aktivno unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka u svrhu veće jasnoće i percepcije? -Jedno od veoma prisutnih obilježja je dobra “interpretacija” energija koje su prisutne oko nas, u smislu preciznih i jasnih osjećaja.

-Kada postoji veća tendencija ka duhovnim uvidima na temelju percepcije još je jedna karakteristika koja govori da je aktivno unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka, koje će se vremenom odraziti na stanje više duhovnosti. S ‘obzirom da ovdje postoji pojačano stanje duhovne svijesti, aktivno unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka, to donosi tendenciju većeg osamljivanja i boravak u prirodi. U kontekstu, unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka ne treba miješati osjećaj opuštanja sa stanjem duhovne svijesti i percepcije. Postoje brojne tehnike koje služe da se “probudi” i aktivira unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka, pri čemu nema nikakvih “energetskih” metoda, već se sve temelji na vještinama koje vode ka unutarnjoj percepciji. Unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka su uvijek autentični.

Mnogi ljudi ne koriste svoje potencijale u smislu otkrivanja važnih prednosti koje se odnose na fascinantan svijet ove čakre i svega što podrazumijeva aktivno unutarnje treće oko, znakovi otvorenog trećeg oka.

Najnovije

Vidovnjaci
Zaljubljenost ili urok?
Zaljubljenost ili urok?

Zaljubljenost ili urok?

Ljubav kao jedan od najuzvišenijih osjećaja koji dolazi iz dubine našeg bića može promijeniti čitav naš život. Budući da je ovo najvažnija spona koja promiče i svaki drugi aspekt života, veoma je važno prepoznati međusobnu kompatibilnost i izazove koji nekada mogu zamagliti ispravno prosuđivanje.
Prošitaj više
Vidovnjaci
Vidovnjački tarot
Vidovnjački tarot

Vidovnjački tarot

O sudbini se uglavnom općenito govori. Da li se sudbina može promijeniti? U vremenima kada se susrećemo s izazovima koji nadmašuju našu unutarnju snagu, jedan od najmoćnijih prediktivnih alata koji nam može pomoći je vidovnjački tarot.
Prošitaj više
Kliknite ovdje za razgovor uživo