Vidovitost i treće oko u uskoj su poveznici, otvaranje trećeg oka

Vidovitost i treće oko u uskoj su poveznici

Vidovitost i treće oko u uskoj su poveznici, otvaranje trećeg oka je “središte” za sve informacije koje će vidovnjak prenijeti. Naime, funkcija trećeg oka se odnosi na intuitivne sposobnosti i predstavlja najsuptilnije mjesto duhovnog razvoja, duboke intuicije i vidovitosti. Mnogi stručnjaci smatraju da vidovitost i treće oko uu uskoj su poveznici, otvaranje trećeg oka ima funkciju za “prikupljanje” svih važnih informacija i vizija.

U ezoteričnom smsilu, vidovitost i treće oko u uskoj su poveznici, otvaranje trećeg oka se odnosi na najdublji izraz duhovnog i intuitivnog. Što se više razvija aspekt duhovnosti, tako se otvaraju vrata ka vidovitosti i razvijanju intuitivnih sposobnosti. Kako vidovitost i treće oko u uskoj su poveznici, otvaranje trećeg oka vodi ka jasnoviđenju? Jedna od zanimljivosti koja se odnosi na treće oko je ta, da ono ima najviše povezanosti sa svijetom duhovnog. Kod vidovnjaka, vidovitost i treće oko u uskoj su poveznici, otvaranje trećeg oka u korelaciji je s dva energetska centra – ajna čakrom i sahasrara čakrom, a kroz ovu interakciju razvija se veća moć u području prediktivnog.

Vidovitost i treće oko u uskoj su poveznici, otvaranje trećeg oka u praksi povezano je sa vidovitošću, jasnoćom i sposobnošću vidovnjaka da kroz vizije pruži vrijedna saznanja i odgovore. Otvaranje trećeg oka odnosi se najviše na područje duhovnog, a kod mnogih ljudi može doprinijeti da se u stvarnosti “poboljša” izraz kreativnosti u umjetničkom području. Kod vidovnjaka, otvaranje trećeg oka ima važnu funkciju, jer na vrlo suptilan način vodi ka razvoju intuitivnih darova, zbog čega se u mnogim tradicijama upravo područje trećeg oka naziva postavljanjem znanja i mudrosti.

S ‘obzirom da vidovitost i treće oko u uskoj su poveznici, otvaranje trećeg oka je sposobnost vidovnjaka vidjeti sve ono što je od važnosti za život osobe, bilo da je riječ i promjenama, poboljšanju ili upozorenju na određene događaje u budućnosti. Danas postoje sjajan vidovnjaci s izvrsnom sposobnošću vidovitosti kroz koju daju informacije o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Vidovitost i treće oko u uskoj su poveznici, otvaranje trećeg oka “oblikuje” vizije uz pomoć kojih od vidovnjaka dobivamo vrlo korisne odgovore i savjete o svemu što može biti od značaja na sudbinskom putu, kao što su zdravlje, ljubav, obitelj, financije, karijera.

Iako mnogi smatraju da vidovnjaci imaju samo dar predviđanja budućnosti, naime, vidovitost i treće oko u uskoj su poveznici, otvaranje trećeg oka je sposobnost razvijanja duhovnog i vizija, ali i interakcija s većom jasnoćom. Kada unaprijed imamo korisne i važne informacije o svemu što nas očekuje, to svakako može pomoći da s više uspjeha dođemo do cilja i pripremimo se za razdoblje izazovan okolnosti.

Najnovije

Vidovnjaci
Zaljubljenost ili urok?
Zaljubljenost ili urok?

Zaljubljenost ili urok?

Ljubav kao jedan od najuzvišenijih osjećaja koji dolazi iz dubine našeg bića može promijeniti čitav naš život. Budući da je ovo najvažnija spona koja promiče i svaki drugi aspekt života, veoma je važno prepoznati međusobnu kompatibilnost i izazove koji nekada mogu zamagliti ispravno prosuđivanje.
Prošitaj više
Vidovnjaci
Vidovnjački tarot
Vidovnjački tarot

Vidovnjački tarot

O sudbini se uglavnom općenito govori. Da li se sudbina može promijeniti? U vremenima kada se susrećemo s izazovima koji nadmašuju našu unutarnju snagu, jedan od najmoćnijih prediktivnih alata koji nam može pomoći je vidovnjački tarot.
Prošitaj više
Kliknite ovdje za razgovor uživo