Vidovitost i vidovnjaštvo

Vidovitost i vidovnjaštvo

Svijet tajanstvenog i mističnog svakodnevno nam pruža najrazličitije uvide za postizanje ugodne ravnoteže kroz sve aspekte svakodnevnog života. Mudraci, proroci, mistici, vidovnjaci bili su poznati još od davnih vremena po predviđanju različitih događaja i prenošenju posebnih poruka kroz vizije. Kao najstariji oblici proricanja, vidovitost i vidovnjaštvo služili su za dobivanje odgovora koji će na najbolji način voditi ka donošenju ispravnih odluka i mnogobrojnim saznanjima. Izrazi vidovitost i vidovnjaštvo nadovezuju se za ekstrasenzorne sposobnosti, percepciju i vizije na temelju kojih vidovnjaci mogu dobiti uvid u život pojedinca, događaje, auru osobe i njeno energetsko polje.

Vidovitost i vidovnjaštvo podrazumijevaju čitanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Osim toga, vidovitost i vidovnjaštvo podrazumijevaju čitanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Na taj način ulazimo dublje u svijet tajanstvenog i neobjašnjivog, koji je često prožet mnogim kontroverzama, ali i pitanjem da li zaista postoje ljudi koji mogu vidjeti događaje i pročitati auru drugih ljudi? Vidovitost i vidovnjaštvo kao autentični oblici ekstrasenzornih sposobnosti vidovnjaka povezani su sa “predznanjem” o budućnosti. Iako danas postoji određen vid selekcije na temelju koje se biraju najbolji vidovnjaci, činjenica je da u ekstrasenzorno percepciju i intuitivne darove nikada ne treba sumnjati. Vidovnjaci se razlikuju po svojim intuitivnim vještinama, jer svaki od njih ima svoje posebne i specifične načine predviđanja.

Postoje mnogi dokazi koji se odnose na vidovitost i vidovnjaštvo, odnosno, predviđanja vidovnjaka o određenim događajima koje su predvidjeli mnogo prije nego što su se oni dogodili. Premda su oduvijek bila prisutna različita mišljenja, istina je da nas vidovitost i vidovnjaštvo malim koracima uvode u dimenziju nepoznatog i skrivenog. Snaga duhovnih vještina prikazana kroz vidovitost i vidovnjaštvo vodi nas kroz prošlost, sadašnjost i budućnost. Konzultacije s vidovnjakom danas su jedna od najtraženijih opcija.

Kroz vidovitost i vidovnjaštvo dobivamo odgovore na zagonentne događaje

Posavjetovati se s vidovnjakom je prilika da se prepoznaju sve mogućnosti i izazovi u bilo kojem području života. Kroz vidovitost i vidovnjaštvo dobivamo odgovore na zagonentne događaje i korisne smjernice za sve ono što je izvan dosega sadašnjosti. Pravi vidovnjaci koji imaju prirodne darove prikazane kroz vidovitost i vidovnjaštvo prepoznaju se po objektivnom “promatranju” događaja, situacija, okolnosti i uočavanja energetskih blokada onda kada je prisutan problem. Za pravu vidovitost i vidovnjaštvo uvijek je karakteristično da se bez obzira na vremensku udaljenost ili fizičko razmak mogu prepoznati događaji koji su skriveni, čime se pojedincu omogućuje da ide ka duhovnom napretku i pravom smjeru u sadašnjosti.

Prepoznavanje svega što nam stoji na raspolaganju u bližoj i daljoj budućnosti uz pomoć koju nude vidovitost i vidovnjaštvo omogućuje da poboljšamo svoj život i pronađemo najbolja rješenja za kojima tragamo. Jasno je da vidovitost i vidovnjaštvo pomažu da se detaljnije vide mnoge stvari iz života i dobiju odgovori za područja koja su najznačajnija, poput zdravlja, ljubavi, posla, financija, karijere, odnosno, opći napredak i blagostanje.

Najnovije

Vidovnjaci
Zaljubljenost ili urok?
Zaljubljenost ili urok?

Zaljubljenost ili urok?

Ljubav kao jedan od najuzvišenijih osjećaja koji dolazi iz dubine našeg bića može promijeniti čitav naš život. Budući da je ovo najvažnija spona koja promiče i svaki drugi aspekt života, veoma je važno prepoznati međusobnu kompatibilnost i izazove koji nekada mogu zamagliti ispravno prosuđivanje.
Prošitaj više
Vidovnjaci
Vidovnjački tarot
Vidovnjački tarot

Vidovnjački tarot

O sudbini se uglavnom općenito govori. Da li se sudbina može promijeniti? U vremenima kada se susrećemo s izazovima koji nadmašuju našu unutarnju snagu, jedan od najmoćnijih prediktivnih alata koji nam može pomoći je vidovnjački tarot.
Prošitaj više
Kliknite ovdje za razgovor uživo