Tarot karte Mala Arkana

Tarot karte Mala Arkana

Tarot špil se sastoji od Male i Velike Arkane. Tarot karte Mala Arkana kojih ima 56 se shodno elementima dijele na četiri skupine: kupovi, štapovi, Pentax i mačevi. Svakom grupom vlada određeni element koji se odnosi na dublju suštinu. Tarot karte Mala Arkana obuhvaćaju element vode koji se tradicionalno vezuje za kupove, pitanja romantike i emocija. Tradicionalno, kupovi predstavlju ljeto i zodijački znak Rak.

Podjela tarot karte mala arkana

U daljnjoj podjeli, tarot karte Mala Arkana dolazimo do elementa vatre koji predstavlja intuiciju i aspekte duhovnog života. Budući da je ovo segment koji označava kreativne ideje, ovdje su također zastupljene težnje, inspiracija i motiviranost za realizaciju projekata. U podjeli elemenata kroz tarot karte Mala Arkana slijede Pentax. Ovdje dominira element zemlje, pa sve što se vezuje za materijalna dobra, nakit, ekonomska pitanja, financijsku potporu, karmička nasljeđa, prikazano je u simbolu Pentax. Zadnja podjela na elemente kroz tarot karte Mala Arkana odnosi se na zrak i mačeve. Poznato je da ovo područje za tarot karte Mala Arkana je od izuzetnog značaja za otkrivanje karmičkih utjecaja, teškoća i velikih životnih izazova.

Mnoga pitanja od značaja za ljubavna razočarenja, potomstvo i trudnoću prikazana su kroz kombinacije mačeva. Tarot karte Male Arkana označavaju svakodnevni život čovjeka, brojne detalje i iskustva s kojima se dolazi u kontakt. U tumačenju, početne tarot karte Mala Arkana, otvaraju se vrata novih saznanja i spoznaja, dok je ostale karte samo prate. Primjerice, ukoliko imate početne tarot karte Mala Arkana u određenom otvaranju, kao što je As mačeva, možete biti sigurni da će razdoblje koje dolazi biti obilježen važnom informacijom koja će biti od značaja i za druge događaje koji će doći.

Ono što se sa sigurnošću može reći je da tarot karte Mala Arkana ukazuju na sve one detalje koji se mogu ticati svakodnevnog života, ali i dubljih duhovnih spoznaja. Tarot karte Male Arkane počinju s kartom jedan (As) i imaju brojevni niz do deset i četiri dvorske KARTE- Paž, Vitez, Kraljica i Kralj. Na vrlo specifičan način tarot karte Mala Arkana upotpunjuju Veliku Arkanu u dobivanju konkretnih odgovora i rješenja na probleme u sadašnjosti. Osim što zastupaju određene elemente, tarot karte Mala Arkana precizno definiraju vremenski okvir događaja, primjerice, mačevi se odnose na tjedna, kupovi prikazuju mjesece, itd. Iako tarot karte Mala Arkana ne izgledaju složeno kao Velika Arkana, u konzultacijama one ipak imaju dosta važnu ulogu, što zbog određenih principa s kojima sa povezuju, tako i zbog približavanja svakodnevnim situacijama i konkretnim okolnostima.

Tarot karte Male Arkane su:

As kupova, Dvije kupa, Tri kupa, Četiri kupa, Pet kupova, Šest kupova, Sedam kupova, Osam kupova, Nine kupova, Deset kupova, Paž kupova, Vitez kupova, Kraljica kupova i Kralj kupova. As štapova, Dvije štapa, Tri štapa, Četiri štapa, Pet štapova, Šest štapova, Sedam štapova, Osam štapova, Nine štapova, Deset štapova, Paž štapova, Vitez štapova, Kraljica štapova i Kralj štapova. As Pentax, Dvije Pentax, Tri Pentax, Četiri Pentax, Pet Pentax, Šest Pentax, Sedam Pentax, Osam Pentax, Nine Pentax, Deset Pentax, Paž Pentax, Vitez Pentax, Kraljica Pentax i Kralj Pentax. As mačeva, Dvije mača, Tri mača, Četiri mača, Pet mačeva, Šest mačeva, Sedam mačeva, Osam mačeva, Devet mačeva, Deset mačeva, Paž mačeva, Vitez mačeva, Kraljica mačeva i Kralj mačeva.

Najnovije

Vidovnjaci
Zaljubljenost ili urok?
Zaljubljenost ili urok?

Zaljubljenost ili urok?

Ljubav kao jedan od najuzvišenijih osjećaja koji dolazi iz dubine našeg bića može promijeniti čitav naš život. Budući da je ovo najvažnija spona koja promiče i svaki drugi aspekt života, veoma je važno prepoznati međusobnu kompatibilnost i izazove koji nekada mogu zamagliti ispravno prosuđivanje.
Prošitaj više
Vidovnjaci
Vidovnjački tarot
Vidovnjački tarot

Vidovnjački tarot

O sudbini se uglavnom općenito govori. Da li se sudbina može promijeniti? U vremenima kada se susrećemo s izazovima koji nadmašuju našu unutarnju snagu, jedan od najmoćnijih prediktivnih alata koji nam može pomoći je vidovnjački tarot.
Prošitaj više
Kliknite ovdje za razgovor uživo